VELYKOS

Šiandien į jūsų kiemą ridenasi velykiniai margučiai! Su Velykom!

Linkme jums gražaus Velykų ryto su šeima ir pavasario grožio aplink jus. Linkime jums džiaugsmo ir laimės.

Tegul šios Velykos jums ir tiems, kuriuos mylite, atneša ramybę, viltį,  sėkmę ir taiką.

Comments (0)

No comments at this moment