KONFERENCIJA

2023 m. vasario 13 - 15 dienomis Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje kviečiame anglų kalbos mokytojus ir dėstytojus dalyvauti Express Publishing leidyklos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tarptautinėje konferencijoje "ELT in 2023: Moving Forward with New Mindsets".

RENGINYS NEMOKAMAS

Registruotis dabar

4MINDS

4MINDS

vadovėlyje pagal Bendrąjį Europos standartą (angl. Common European Framework) integruotai lavinami visi keturi kalbiniai gebėjimai. Kurso medžiaga padeda tikslingai ir kryptingai ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, diegti ugdymosi gyvenimui nuostatas, paverčia užsienio kalbos mokymą(si) galimybe besimokantiesiems, panaudojant savo gebėjimus, tyrinėti pasaulį ir ugdytis kūrybiškumo, komunikacijos, bendradarbiavimo, problemų sprendimo ir kritinio mąstymo, viešo kalbėjimo, savęs pažinimo, laiko valdymo įgūdžius ir gebėjimus, kurie yra būtini aktyviam gyvenimui ir darbui 21-o amžiaus besikeičiančiame technologijų pasaulyje.

#English

 yra visiškai naujas 4 lygių kursas, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministerijos. Tai informatyvus, interaktyvus, spalvingas, aiškios struktūros vadovėlis, apimantis visų kalbos gebėjimų ugdymą. Mokymą palaiko interaktyvūs komponentai: skaitmeniniai vadovėliai ir interaktyviosios lentos programinė įranga. Vadovėlyje pagal Bendrąjį Europos standartą (angl. Common European Framework) integruotai lavinami visi keturi kalbiniai įgūdžiai (skaitymas, klausymas, rašymas ir kalbėjimas).

Lektoriai

Jenny Dooley, President of Express Publishing

 holds an M.Ed. from the University of Wales, Swansea. She has been a teacher, teacher trainer, and author in the ELT field for more than twenty years. She has travelled extensively, delivering seminars and holding workshops in Latin America, Europe, the Middle East and Asia. She is the owner and manager of one of the piloting schools used by Express Publishing and is the president of H.E.C., a language exams distribution centre. 

Daniel Morris 

holds a BA (Hons) in Hispanic Studies from the University of Kent, Canterbury (UK). His degree included studies of numerous European languages including Spanish, Catalan, Portuguese and Italian. After graduating, he began his professional development in ELT and attained a Cambridge CELTA. He has worked as a British Council Language Assistant and as an EFL teacher in Spain, before joining Express Publishing as an ELT Consultant in 2018.

Registruotis dabar

Comments (0)

No comments at this moment