• Nauja
Big English Starter Activity Book (pratybų sąsiuvinis)

Big English Starter Activity Book (pratybų sąsiuvinis)

9781447951049
komplektavimas 2-3 dienos
12,00 €
Su mokesčiais

Vadovėlis BIG ENGLISH Starter skirtas ankstyvąjam anglų kalbos mokymui, įvadinis kursas, gali būti naudojamas anglų kaip 1-osios užsienio kalbos mokymuisi pradinio ugdymo pakopos 1 klasėje arba darželyje (1-mieji m.m.). Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio Bendrojoje programoje numatytas anglų kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas. 

 

Vadovėlis BIG ENGLISH Starter skirtas ankstyvąjam anglų kalbos mokymui, įvadinis kursas, gali būti naudojamas anglų kaip 1-osios užsienio kalbos mokymuisi pradinio ugdymo pakopos 1 klasėje arba darželyje (1-mieji m.m.). Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio Bendrojoje programoje numatytas anglų kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas. METODINIAI PRINCIPAI: Vadovėlyje atsispindi svarbiausi ankstyvojo užsienio kalbos mokymosi didaktiniai principai – skatinti vaiko žingeidumą, aktyvumą, mokyti mokytis ir bendrauti. Big English kursas suaktyvina jau turimas besimokančiųjų žinias pamokos tematika ir skatina juos pasidalinti savo patirtimi su bendraklasiais, tokiu būdų užtikrinamas ypač aktyvus kiekvieno mokinio dalyvavimas pamokoje. Vadovėlio turinys sudarytas remiantis subalansuotu integruotų kalbinių įgūdžių lavinimo principu. Užduotys leidžia plėtoti anglų kalbos dalyko komunikacines kompetencijas atsižvelgiant į skirtingus mokymosi stilius. Kurso autoriai panaudojo mokymosi vertinimo bei įsivertinimo tehniką (Assessment for Learning (AFL)), 21-ojo amžiaus asmeninių gebėjimų reikalavimus bei turinio ir kalbos integruoto mokymosi metodiką (Content and Language Integrated Learning (CLIL)). Šie didaktiniai principai leidžia ugdyti dalyko ir bendrąsias kompetencijas, skatina mokinius bendradarbiauti, pažinti aplinkinį pasaulį, atlikti kūrybines veiklas, ugdyti visuomenines – kultūrines kompetencijas. SANDARA: Vadovėlio komplektą sudaro šios dalys: § Mokinio knyga (Pupil‘s book) sudaryta iš įvadinio skyriaus, 9 skyrių, apimančių įvairias temas ir gebėjimus, 3 žinių patikrinimo skyrių, puslapių skirtų kūrybinei veiklai § Pratybų knyga (Activity book) sudaryta iš įvadinio skyriaus ir 9 skyrių atitinkančių mokinio knygą. § Mokytojo knyga su metodinėmis rekomendacijomis, paaiškinimais ir patarimais, kaip naudotis visais vadovėlio komponentais, kaip efektyviai derinti spausdintą ir skaitmeninę mokymo/si medžiagą. § Audio CD bei DVD apima visas Mokinio knygoje esančias audio užduotis bei videoepizodus. Įrašų tekstai (transkripcijos) pateikiami mokytojo knygoje. § Interaktyvios lentos programa (Teachers‘ eText for IWB)– vadovėlio skaitmeninė medžiaga. § Žodyno kortelės – A5 formato kortelės skirtos žodyno plėtrai. § 12 Plakatų. BIG ENGLISH Starter yra pirmoji dalis iš penkių vadovėlių serijos.

Leidimo metai
2014
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: