• Nauja
Big English 2 Activity Book (pratybų sąsiuvinis)

Big English 2 Activity Book (pratybų sąsiuvinis)

9781447950585
komplektavimas 2-3 dienos
12,00 €
Su mokesčiais

Vadovėlis BIG ENGLISH Level 2 skirtas ankstyvąjam anglų kalbos mokymui, įvadinis kursas, gali būti naudojamas anglų kaip 1-osios užsienio kalbos mokymuisi pradinio ugdymo pakopos 2/3 klasėje (2-ieji m.m.). Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio Bendrojoje programoje numatytas anglų kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas. 

 

Vadovėlis BIG ENGLISH Level 2 skirtas ankstyvąjam anglų kalbos mokymui, įvadinis kursas, gali būti naudojamas anglų kaip 1-osios užsienio kalbos mokymuisi pradinio ugdymo pakopos 2/3 klasėje (2-ieji m.m.). Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio Bendrojoje programoje numatytas anglų kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas. METODINIAI PRINCIPAI: Vadovėlyje atsispindi svarbiausi ankstyvojo užsienio kalbos mokymosi didaktiniai principai – skatinti vaiko žingeidumą, aktyvumą, mokyti mokytis ir bendrauti. Big English kursas suaktyvina jau turimas besimokančiųjų žinias pamokos tematika ir skatina juos pasidalinti savo patirtimi su bendraklasiais, tokiu būdų užtikrinamas ypač aktyvus kiekvieno mokinio dalyvavimas pamokoje. Vadovėlio turinys sudarytas remiantis subalansuotu integruotų kalbinių įgūdžių lavinimo principu. Užduotys leidžia plėtoti anglų kalbos dalyko komunikacines kompetencijas atsižvelgiant į skirtingus mokymosi stilius. Kurso autoriai panaudojo mokymosi vertinimo bei įsivertinimo tehniką (Assessment for Learning (AFL)), 21-ojo amžiaus asmeninių gebėjimų reikalavimus bei turinio ir kalbos integruoto mokymosi metodiką (Content and Language Integrated Learning (CLIL)). Šie didaktiniai principai leidžia ugdyti dalyko ir bendrąsias kompetencijas, skatina mokinius bendradarbiauti, pažinti aplinkinį pasaulį, atlikti kūrybines veiklas, ugdyti visuomenines – kultūrines kompetencijas. Išskirtinis Big English kurso priedas yra internetinė MyEnglishLab platforma. Mokytojas turi galimybę rinktis arba tradicinį mokymo medžiagos komplektą – spausdintą mokinio knygą ir pratybų knygą, arba interaktyvų variantą – spausdintą mokinio knygą su prisijungimo kodu prie internetinės mokymo/si platformos. Internetinėje MyEnglishLab platformoje interaktyviu pavidalu yra pateikiami visi pratimai bei užduotys, kaip ir spausdintoje pratybų knygoje. Mokiniams atlikus užduotis, platformoje yra matomi jų pasiekimų rezultatai, pažangos ataskaitos, garso ir vaizdo įrašai, tarimo lavinimo pratimai, su galimybe įsirašyti savo balsą ir viską perklausyti. Tokiu būdu, ne tik mokiniai turi galimybę stebėti mokymosi pažangą, bet ir mokytojas gali lengvai kontroliuoti mokinių darbą, pasiekimus, matyti dažniausiai daromas klaidas, bendrauti su mokiniais už klasės ribų bei naudotis visais kitais internetinės mokymo/si platformos privalumais. SANDARA: Vadovėlio komplektą sudaro šios dalys: § Mokinio knyga (Pupil‘s book) sudaryta iš įvadinio skyriaus, 9 skyrių, apimančių įvairias temas ir gebėjimus, 3 žinių patikrinimo skyrių, puslapių skirtų kūrybinei veiklai § Pratybų knyga (Activity book) sudaryta iš įvadinio skyriaus ir 9 skyrių atitinkančių mokinio knygą. § Mokytojo knyga su metodinėmis rekomendacijomis, paaiškinimais ir patarimais, kaip naudotis visais vadovėlio komponentais, kaip efektyviai derinti spausdintą ir skaitmeninę mokymo/si medžiagą. § Audio CD bei DVD apima visas Mokinio knygoje esančias audio užduotis bei videoepizodus. Įrašų tekstai (transkripcijos) pateikiami mokytojo knygoje. § Interaktyvios lentos programa (Teachers‘ eText for IWB)– vadovėlio skaitmeninė medžiaga. § Žodyno kortelės – A5 formato kortelės skirtos žodyno plėtrai. § 12 Plakatų. BIG ENGLISH Level 2 yra trečioji dalis iš penkių vadovėlių serijos.

Leidimo metai
2014
Nėra atsiliepimų

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: