4MINDS B1+ Students book (vadovėlis)
  • −10%
  • Nauja
4MINDS B1+ Students book (vadovėlis)

4MINDS B1+ Students book (vadovėlis)

9781399214872
komplektavimas 2-3 dienos
18,45 € 20,50 € -10%
Mažiausia kaina per paskutines 30 dienų nuo akcijos: 20.50 €
Su mokesčiais
Iki akcijos pabaigos

Vadovėlis 4MINDS B1 skirtas vidurinio ugdymo pakopos anglų kalbos mokymui(si), orientuotas į B1+ kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas anglų kaip 1-osios užsienio kalbos mokymui(si) VII-VIII klasėje (VI-VII m. m.). Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio bendrojoje programoje numatytas anglų kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas. Pagrindinis kurso turinys skirtas 3 mokymo valandoms per savaitę.  

 

Vadovėlis 4MINDS B1 skirtas vidurinio ugdymo pakopos anglų kalbos mokymui(si), orientuotas į B1+ kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas anglų kaip 1-osios užsienio kalbos mokymui(si) VII-VIII klasėje (VI-VII m. m.). Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio bendrojoje programoje numatytas anglų kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas. Pagrindinis kurso turinys skirtas 3 mokymo valandoms per savaitę. METODINIAI PRINCIPAI. 4MINDS B1 vadovėlyje pagal Bendrąjį Europos standartą (angl. CEF) integruota kalbinė veikla, apimanti recepciją, produkavimą, interakciją ir mediaciją. Kurso medžiaga padeda tikslingai ir kryptingai ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, diegti ugdymosi gyvenimui nuostatas, paverčia užsienio kalbos mokymą(si) galimybe besimokantiesiems, panaudojant savo gebėjimus, tyrinėti pasaulį ir ugdytis kūrybiškumo, komunikacijos, bendradarbiavimo, problemų sprendimo ir kritinio mąstymo, viešo kalbėjimo, savęs pažinimo, laiko valdymo įgūdžius ir gebėjimus, kurie yra būtini aktyviam gyvenimui ir darbui 21-o amžiaus besikeičiančiame technologijų pasaulyje. Vadovėlis parengtas atsižvelgiant į šiandieninę mokymosi aplinką, kai derinamos spausdintos ir skaitmeninės mokymo priemonės. Vadovėlyje pateikiama didelė įvairovė užduočių, apimančių tarpininkavimą (angl. Mediation) ir socialinių įgūdžių ugdymą bei “apversto” mokymosi modelio (angl. Flipped Classroom) taikymą, kai mokiniai iš pasyvių klausytojų tampa aktyviais savo mokymosi proceso organizatoriais. Tai vadovėlis, kuris rengia sėkmei ne tik egzaminuose, bet ir gyvenime. SANDARA. Vadovėlio komplektą sudaro: • mokinio knyga: įvadinė pamoka ir 10 modulių po 9 pamokas, suskirstytas į žodyno, skaitymo ir klausymo, gramatikos, kalbėjimo bei rašymo ir socialinių įgūdžių ugdymo poskyrius. Kiekviena vadovėlio tema bei gramatikos ir rašymo užduotys papildytos įdomia, motyvuojančia video medžiaga. Vadovėlio pabaigoje pateiktas priedas, kuriame mokiniai ras kartojimo užduočių kiekvienai vadovėlio temai, CLIL (integruotas dalyko ir kalbos mokymas) užduotis, gramatikos lenteles, egzaminų užduotis, kiekvienos temos žodžių sąrašą, netaisyklingų veiksmažodžių lentelę; • pratybų ir gramatikos knygos temos susietos su vadovėlio medžiaga, užduotys padeda aktualizuoti pateiktą kalbinę ir gramatikos medžiagą, įtvirtinti žinias, sudaro sąlygas įvairiai kalbinei veiklai, skatina tobulinti klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo įgūdžius, įvairovė STEAM (integralus metodas, apimantis gamtos mokslų, matematikos, inžinerijos, technologijų ir menų disciplinas) užduočių, skatinančių taikyti holistinį mokymosi metodą; • vadovėlis, pratybų ir gramatikos knygos yra su pridedamu prisijungimo kodu prie skaitmeninės mokymo/si Express DigiBooks platformos; • mokytojo knyga su integruota mokinio knyga, pamokų planais, rekomendacijomis, patarimais ir paaiškinimais kaip naudotis visais vadovėlio komponentais, kaip efektyviai derinti spausdintą ir skaitmeninę medžiagą; pratybų bei gramatikos knygos turi visų užduočių atsakymus; • skaitmeninė programa interaktyviai lentai (DIWB) prisijungiant su kodu. • atsisiunčiama medžiaga: testai (po vieną kiekvienam moduliui) bei mokytojo informaciniai šaltiniai (Tests & Teacher’s Resource Material), visų klausymo užduočių Audio įrašai. • Express Digibooks - skaitmeninė internetinė mokymo/si platforma, gali būti naudojama asmeniniame kompiuteryje bei įdiegiama įvairiuose išmaniuosiuose įrenginiuose. Express Digibooks platforma yra skirta mokinio individualiam ir savarankiškam įgytų žinių įtvirtinimui ir kartojimui. Ne tik mokiniai turi galimybę stebėti mokymosi pažangą, bet ir mokytojas gali lengvai kontroliuoti mokinių darbą, pasiekimus, matyti dažniausiai daromas klaidas, bendrauti su mokiniais už klasės ribų bei naudotis visais kitais internetinės mokymo/si platformos privalumais.

Sudėtingumas
8 klasė
Leidimo metai
2023

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: