English 1 Grammar with digibook App ( gramatika)
English 1 Grammar with digibook App ( gramatika)

English 1 Grammar with digibook App ( gramatika)

9781399203166
komplektavimas 2-3 dienos
11,50 €
Su mokesčiais

PASKIRTIS. Vadovėlis „#English 1“ skirtas mokyti vidurinio ugdymo pakopos mokinius anglų kalbos, orientuotas į pradinį A1 / A2 kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas mokant(is) anglų kaip 1-osios užsienio kalbos 5-oje klasėje (IV m. m.). Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio bendrojoje programoje numatytas anglų kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas. Pagrindinio kurso turinio, derinant su skaitmeniniu turiniu, pakaktų mokant tris valandas per savaitę.

 

PASKIRTIS. Vadovėlis „#English 1“ skirtas mokyti vidurinio ugdymo pakopos mokinius anglų kalbos, orientuotas į pradinį A1 / A2 kalbos mokėjimo lygį ir gali būti naudojamas mokant(is) anglų kaip 1-osios užsienio kalbos 5-oje klasėje (IV m. m.). Vadovėlis tinkamas ugdyti šio lygio bendrojoje programoje numatytas anglų kalbos dalyko ir bendrąsias kompetencijas. Pagrindinio kurso turinio, derinant su skaitmeniniu turiniu, pakaktų mokant tris valandas per savaitę. METODINIAI PRINCIPAI. „#English 1“ – informatyvus, interaktyvus, spalvingas, aiškios struktūros vadovėlis, apimantis visų kalbos gebėjimų ugdymą. Pateikiami ir interaktyvūs komponentai: skaitmeniniai vadovėliai ir interaktyviosios lentos programinė įranga. Vadovėlyje pagal Bendrąjį Europos standartą (angl. Common European Framework) integruotai lavinami visi keturi kalbiniai įgūdžiai: skaitymas, klausymas, rašymas ir kalbėjimas. Vadovėlyje yra medžiagos bendrosiose programose apibrėžtam ugdymo turiniui perteikti, įvairių užduočių žinioms įgyti ir kalbos gebėjimams lavinti, priemonių pažangai ir pasiekimams įsivertinti, instrukcijos, kaip mokytis atlikti tam tikro formato užduotis, bei savarankiško mokymosi interaktyvus elektroninis vadovėlis mokiniui. Vadovėlių komplektas paremtas šiuolaikinės didaktikos principais, o pateikiamos motyvacinės užduotys orientuotos į holistinio mokymo metodiką, grįstą žingeidumo, pilietiškumo, kultūrinės įvairovės, lygybės, pagarbos bei tolerancijos principais. Vadovėlyje gausu kūrybinių užduočių, prašymų išsakyti savo nuomonę ir pagrįsti atsakymą. Integruoto užsienio kalbos ir dalyko (CLIL) metodo taikymas prisideda ne tik prie klausymo, skaitymo, kalbos vartojimo ir rašytinio teksto kūrimo įgūdžių, bet ir tarpkultūrinės kompetencijos bei tarpdalykinės integracijos ugdymo. Vadovėlyje integruota dar viena puiki edukacinė priemonė, žadinanti mokinių smalsumą, pastabumą, – komiksai, itin mėgstami vaikų. Pratybų sąsiuvinio temos susietos su vadovėlio medžiaga. Užduotys padeda aktualizuoti pateiktą kalbinę ir gramatikos medžiagą, įtvirtinti žinias, sudaro sąlygas įvairiai kalbinei veiklai, skatina tobulinti klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo įgūdžius. Užduotys yra skirtingo sunkumo laipsnio, todėl mokytojas gali atsižvelgti į individualius mokinių gebėjimus ir diferencijuoti ugdymą. SANDARA. Vadovėlio komplektą sudaro šios dalys: mokinio knyga: 6 moduliai po 5 pamokas, suskirstytas į žodyno, skaitymo ir klausymo, gramatikos, kalbėjimo bei rašymo, kartojimo „Revision“, viešojo kalbėjimo „Public Speaking“ ir CLIL poskyrius; vadovėlio gale pateikiamos projektinės veiklos užduotys, įvairovė rašymo užduočių, padedančių ugdyti besimokančiojo kompetenciją logiškai ir nuosekliai išdėstyti pagrindines mintis, jas pagrindžiant, parinkti tinkamą teksto išdėstymą pagal pateiktą užduotį, netaisyklingų veiksmažodžių lentelė; pratybų knygos temos susietos su vadovėlio medžiaga, užduotys padeda aktualizuoti pateiktą kalbinę ir gramatikos medžiagą, įtvirtinti žinias, sudaro sąlygas įvairiai kalbinei veiklai, skatina tobulinti klausymo, skaitymo, kalbėjimo ir rašymo įgūdžius; užduotys gramatikos knygoje konsoliduoja skaitymo, žodyno, klausymo, rašymo ir gramatikos programą per praktines anglų kalbos užduotis; vadovėlis, pratybos bei gramatikos knyga su prisijungimo kodu prie skaitmeninės internetinės mokymo(si) platformos „Express Digibooks“; mokytojo knyga su integruota mokinio knyga, pamokų planais, rekomendacijomis, patarimais ir paaiškinimais, kaip naudotis visais vadovėlio komponentais, kaip efektyviai derinti spausdintą ir skaitmeninę medžiagą; pratybų bei gramatikos knygose pateikiami visų užduočių atsakymai; 6 atsisiunčiami testai (po vieną kiekvienam moduliui); kompaktinė plokštelė su visų klausymo užduočių įrašais, kompiuterine programa (IWB) interaktyviajai lentai.

Sudėtingumas
5 klasė
Autorius
Jenny Dooley
Puslapių skaičius
143
Leidimo metai
2021

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: