Vaivorykštė 2 klasė Rugsėjis. Pratybų sąsiuvinis

Vaivorykštė 2 klasė Rugsėjis. Pratybų sąsiuvinis

9786094700491
komplektavimas 2-3 dienos
6,30 €
Su mokesčiais

Vadovėlio „Vaivorykštė“ 2 kl. komplektą papildo pratybų sąsiuviniai, skirti kiekvienam mokslo metų mėnesiui. Kiekviename jų - pasaulio pažinimo, gimtosios kalbos, matematikos, anglų kalbos ir muzikos užduotys.

 

Vadovėlio „Vaivorykštė“ 2 kl. komplektą papildo pratybų sąsiuviniai, skirti kiekvienam mokslo metų mėnesiui. Kiekviename jų - pasaulio pažinimo, gimtosios kalbos, matematikos, anglų kalbos ir muzikos užduotys.

Pasaulio pažinimas. „Pratybų sąsiuvinyje užduotys yra pateikiamos taip, kad skatintų mokinius tyrinėti, atrasti, suprasti, bendrauti su juos supančia aplinka. Atlikdami jas mokiniai remsis savo patyrimu, išgyvenimais, mokysis savarankiškai spręsti problemas, dirbti su įvairiais šaltiniais: vadovėlyje pateikta dalykine medžiaga, enciklopedijomis, interneto puslapiais. Čia jie ras įvairių bandymų, tyrimų, stebėjimų. Juos atlikdami ne tik rinks ir fiksuos informaciją, bet ir braižys diagramas, mokysis formuluoti išvadas. Dalis užduočių pateikiama taip, kad visi klasės mokiniai galėtų dirbti kartu, grupėmis ar poromis. Taip sudaromos sąlygos diskutuoti, mokytis logiškai pagrįsti savo nuomonę, nuosekliai samprotauti, dalytis patirtimi, įgyti pasitikėjimo savimi". Rita Makarskaitė-Petkevičienė

Gimtoji kalba. „Gimtosios kalbos pratybų sąsiuviniai papildo vadovėlių medžiagą savarankiškam mokinių darbui skirtomis užduotimis. Daug dėmesio skiriama mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui, todėl kiekvienai savaitės dienai skiriama po atvertimą, kuriame greta naujai medžiagai skirtų užduočių siūlomos ir naujus dalykus su jau žinomais susiejančios, išmoktus dalykus įtvirtinančios užduotys. Antros klasės pratybų sąsiuviniuose siūlomos kūrybinės ir kartojimo užduotys, integruotos veiklos medžiaga, pateikiama papildomų užduočių sparčiau dirbantiems, gabesniems, kūrybingiausiems klasės mokiniams (užduotys "gudručiams")." Doc. dr. Vaiva Schoroškienė

Matematika. „Kaip ir pirmoje klasėje pratybų sąsiuvinio užduotys skirtos savarankiškam mokinių darbui. Tačiau visada mokiniams gali kilti vienokių ar kitokių neaiškumų. Todėl mokytojas, prieš atliekant pratybų sąsiuvinio užduotis, turėtų pasiūlyti mokiniams pirmiausia persiskaityti visas sąlygas ir pažiūrėti, ar bus aišku, kaip dirbti. Jeigu kuri nors užduotis neaiški daugumai mokinių, aiškinamasi visiems kartu siūlant sprendimo būdus. Jei užduotis neaiški tik vienam kitam mokiniui, paaiškinama individualiai.

Daugiausia dėmesio skiriama skaičiavimo įgūdžiams formuoti pateikiant tokias užduotis, kad kartu būtų ugdomas kūrybiškumas, loginis mąstymas, orientavimasis erdvėje ir plokštumoje.

Rašydami uždavinių sprendimus mokiniai prie kiekvieno veiksmo skliausteliuose sutrumpintais žodžiais rašys, ką tuo veiksmu sužinojo.

Mokytojas gali pasiūlyti mokiniams patiems įsivertinti užduoties sunkumą pagal tai, kaip sekėsi ją atlikti, prie kiekvienos užduoties numerio prirašant atitinkamą raidę: L - lengva, V - vidutiniška, S - sunku." Doc. Danutė Kiseliova, prof. Arkadijus Kiseliovas

Anglų kalba. „Sąsiuvinyje siūloma veikla leidžia prisiminti ir įtvirtinti pamokoje išmoktą žodyną ir papildo vadovėlio užduotis savarankiškomis pratybomis. Dauguma sąsiuvinio užduočių yra skirtos piešti, spalvoti ir kopijuoti žodžius. Pirmaisiais užsienio kalbos mokymosi metais daugiausia dėmesio skiriama kalbėjimui ir klausymui pamokų metu. O skaitymas apsiriboja užrašytų žodžių atpažinimu, o rašymas - žodžių ar trumpų sakinių kopijavimu. Tad sąsiuvinyje pateikiamos užduotys skirtos šiems įgūdžiams ugdyti, o gudručiai galės rasti ir sudėtingesnių rašymo užduočių, kurios reikalauja prisiminti ir užrašyti žodžius arba sukurti trumpą tekstą (sakinius). Taip pat sąsiuvinyje pateikiamos užduotys moko kalbos mokymosi strategijų ir sekti savo mokymosi pažangą, vertinant, ką individualus vaikas jau gali parašyti ar perskaityti anglų kalba, pasitelkiant spėjimo iš konteksto, asociacijų ir indukcinio mąstymo būdus." Vilma Bačkiūtė

Muzika. „Muzikos pratybų sąsiuviniai papildo vadovėlio medžiagą. Juose pateiktos užduotys skirtos atlikti per pamokas. Kadangi per muzikos užsiėmimimus svarbiausia veikla yra muzikuoti, klausyti, analizuoti, tad pratybų sąsiuviniai neatsiejami nuo muzikos pavyzdžių klausymo. Daug užduočių skiriama melodinių, ritminių darinių atlikimui, klausymui, atpažinimui, paruošti klausymo testai. Atlikdami testus, mokiniai mokosi savarankiškai pasitikrinti savo atsakymus (užrašę atsakymą, dar kartą išgirsta tą patį darinį). Visos intonavimo, solfedžiavimo ir ritmavimo užduotys yra susijusios su dainomis, kurios yra pateiktos vadovėlyje. Rasite užduočių, susijusių su muzikos instrumentais, tempu, dinamika, artikuliacija, muzikos nuotaika. Galėsite kurti ir užrašyti savo ritmus, melodijas, taip pat pažaisti garsų, ritmų, dainų loto." Rasa Dikčienė, Darutė Pilibavičienė

Leidimo metai
2017
Nėra atsiliepimų

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

16 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: